نخستین همایش ملی مدیریت نوین و کسب و کارهای نوپا در رونق تولید

 

برگزارکننده

پردیس بین الملل و آموزشهای تخصصی دانشگاه شیراز

 

تاریخ برگزاری

30 آبان 1398

 

تماس با دبیرخانه

36132175-071

 

محورهای همایش

 

محورهای همایش در حوزه‌های نوین مدیریت کسب و کار

    مدیریت تحول سازمانی در کسب و کار‌

    مدیریت تغییر در کسب و کار‌ها؛

    مدیریت بحران و تصمیم گیری در کسب و کارها؛

    ساختاردهی در مدیریت کسب و کار‌ها؛

    مدیریت پروژه در کسب و کار‌ها؛

    مدیریت تولید در کسب و کار‌ها؛

    مدیریت منابع انسانی در کسب و کار‌ها؛

    بازاریابی و فروش محصولات و خدمات در کسب و کار‌ها؛

    مدیریت بازرگانی داخلی و خارجی در کسب و کار‌های داخلی و بین‌المللی؛

    تجارت الکترونیک و مدیریت کسب و کارها؛

    مدیریت منابع مالی و سرمایه گذاری در کسب و کار‌ها؛

    مدیریت و تحلیل مالی و نقش هوش مالی در موفقیت کسب و کار‌ها؛

    فن آوری اطلاعات و نقش آن در مدیریت کسب و کار‌ها؛

    مدیریت توزیع، زنجیره تأمین و لجستیک

    کارآفرینی سازمانی در کسب و کارها؛

    شبکه‌های اجتماعی و مدیریت کسب و کارها؛ فرصت ها و تهدیدها

    چالش های کسب و کارهای خانگی و راهکارهای آن

    کسب و کار های مبتنی بر تکنولوژی و شرکت های دانش بنیان

 

محورهای همایش در حوزه کسب و کار‌های نوپا و رونق تولید

الف) آموزش و فرهنگ سازی

    خلاقیت، نوآوری  و کارآفرینی و در رونق تولید و توسعه کسب و کارهای نوپا؛

    ظرفیت ملی نوآوری؛ چالش ها و راهکارها

    فرهنگ نوآوری و خلاقیت در کسب و کارهای نوپا؛

    آموزش پایه (آموزش و پرورش) و رونق تولید و کسب و کارهای نوپا؛

    آموزش عالی (دانشگاه‌های نسل چهارم) و رونق تولید و توسعه کسب و کارهای نوپا؛

    جامعه و سازمان‌های مردم‌نهاد و رونق تولید و توسعه کسب و کارهای نوپا؛

    آموزش فنی و حرفه‌ای و رونق تولید و توسعه کسب و کارهای نوپا؛

    رسانه ها و کسب و کارهای نوپا

    ظرفیت اجتماعی و اعتمادسازی پذیرش کسب و کارهای نوپا

 

ب) الزامات و زیرساخت‌ها

    الزامات و زیرساخت‌های توسعه کسب و کارهای نوپا؛

    سیاست‌های حمایتی و اجرایی خرد و کلان تاثیرگذار  بر رونق تولید و توسعه کسب و کار‌های نوپا؛

    موانع ساختاری- شبکه‌ای (ارتباط بین سازمانی) در توسعه کسب و کارهای بر رونق تولید و توسعه کسب و کارهای نوپا

    چالش های ساختاری، نهادی و شبکه ای دولتی و غیردولتی در توسعه و توانمند سازی کسب و کارهای نوپا

    ظرفیت‌سنجی سیاست‌ها و قوانین موجود در راستای  حمایت از رونق تولید و توسعه کسب و کارهای نوپا

    ظرفیت حقوقی در شکل گیری، تسهیل و حمایت از رونق تولید و توسعه کسب و کارهای نوپا

    چالش های تاسیس شرکت های نوپا

 

ج) کسب و کارها و رونق تولید

    رونق تولید ملی و توسعه در کسب و کار‌های نوپا؛

    کارآفرینی و ارزش آفرینی دولتی؛

    آینده‌پژوهی در حوزه کسب و کارهای نوپا

    کسب و کارهای نوپا و تولید داخلی؛

    کسب و کارهای نوپا و ارتقا سطح کیفی کالاهای داخلی؛

    کسب و کارهای نوپا و زنجیره ارزش کالا و خدمات

Top