چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم

 

برگزارکننده

دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها و مرکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین

 

تاریخ برگزاری

20  بهمن 1398

 

تماس با دبیرخانه

09190686702

 

محورهای همایش

مدیریت

 حسابداری

 اقتصاد

 کارآفرینی

کسب و کار

Top