رزومه همایش های 94

 1. ارزیابی عملکرد مدیران – تهران { اسفند 94 }
 2. اولین سمینار کانسرهای گوارش بیمارستان فیروزگر-تهران {اسفند 94}
 3. اولین کنفرانس پدافند غیر عامل در علوم انسانی، علوم اجتماعی، اقتصاد، مدیریت و توسعه پایدار {اسفند 94 }
 4. اولین همایش ملی ادبیات کودک و نوجوان – کرمان واحد انار { اسفند 94}
 5. نخستین اجلاس ملی اقتصاد زیستی و زیست بازار ایران – تهران - پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک { بهمن 94}
 6. سومین کنفرانس بین المللی مکانیک جامدات تجربی دانشگاه علم و صنعت - تهران  {بهمن 94}
 7. اولین همایش سراسری مرگ و زندگی – تهران {بهمن 94}
 8. ششمین سمینار بین المللی حوادث ترافیکی – شیراز { بهمن 94 }
 9. پنجمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم – تهران {بهمن ماه 94 }
 10. همایش ملی فرهنگ ، گردشگری و هویت شهری – کرمان {بهمن ماه 94}
 11. نخستین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی زمین سالم،سازمان بسیج کشاورزی ومنابع طبیعی استان البرز{دی ماه 94}
 12. کنگره واکاوی آموزش پرستاری در ایران دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران{دی ماه 94}
 13. دومین همایش بین المللی مدیریت رسانه تهران{دی ماه 94}
 14. پنجمین کنگره سراسری پیشگیری از خطاهای پزشکی –دانشگاه علوم پزشکی لرستان {دی ماه 94}
 15. هشتمین کنگره انجمن علمی رادیو لوژی دهان، فک و صورت ایران{دی ماه 94}
 16. پنجمین کنفرانس تخصصی سلول های خورشیدی نانو ساختاری داشگاه صنعتی شریف {آذرماه94}
 17. اولین همایش کشوری دانشجویی بیماریهای نادر و ژنتیکی ایران – گلستان { آذر 94 }
 18. دوازدهمین همایش ملی علمی مهندسی مواد و متالورژی مشهد دانشگاه فردوسی{آذر 94}
 19. همایش ملی مدیریت کسب و کار ،کار آفرینی و توسعه پایدارمازندران ساری{آبان 94}
 20. همایش مدیریت نوین کسب و کار (فروش، تبلیغات و برندینگ){مهر ماه94}
 21. اولین کنگره ی سراسری موج سوم درمان های رفتاری-کاشان-{مهر ماه94}
 22. همایش داخلی چالش ها و راهکارهای  زیبا سازی فضای شهر سقز-کردستان سقز {مهر 94}
 23. سومین کنگره ی فناوری های نوین ازمایشگاهی-تهران {مهر94}
 24. دومین کنگره ی سکته های مغزی-تهران{مهر 94}
 25. همایش بین المللی میراث زبانی موزه ملی ایران- تهران {مهر 94}
 26. دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد ، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی- اردبیل  {مهر 94}
 27. دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی انرژی خورشیدی- تهران  {شهریور 94}
 28. همایش مدیریت در قرن 21- تهران {شهریور 94}
 29. اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی ، علوم تربیتی و آسیب شناسی- رفسنجان  {شهریور 94}
 30. همایش مدیریت کسب و کار خانوادگی- تهران{شهریور 94}
 31. دوازدهمین کنفرانس بین المللی رمزایران- گیلان{شهریور 94}
 32. ششمین دوره مسابقات ملی رباتیک - تبریز{مرداد 94}
 33. بیست و دومین کنگره فیزیو لوژی و فارماکولوژی ایران – کاشان {شهریور 94}
 34. نخستین همایش ملی سیستم های اطلاعاتی {خرداد 94}
 35. همایش غشا و فرایند های غشایی – تهران { خرداد94}
 36. نخستین کنگره سراسری الکتروفیزیولوژی - تهران { اردیبهشت 94}
 37. اولین کنفرانس ملی فناوریهای نوین بتن - رشت { اردیبهشت 94}
 38. همایش ملی تالش شناسی - رشت { اردیبهشت 94}
 39. کنفرانس بین المللی مدیریت ، فرهنگ و توسعه اقتصادی- مشهد { اردیبهشت 94}
 40. اولین همایش نکوداشت چهره های برتر علمی انجمن زیست شناسی  ایران- تهران {اردیبهشت 94}
 41. دومین همایش دانش آموختگان دانشگاه خوارزمی تهران {اردیبهشت 94 }
 42. اولین کنگره پژوهشی داخلی دانشگاه علوم پزشکی   دزفول - {اردیبهشت 94 }
 43. هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی  سنندج  {اردیبهشت 94}
 44. اولین همایش منطقه ای یافته های جدید کامپیوتری  گچساران  {اردیبهشت 94}
 45. نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی کشاورزی زابل - تهران {اردیبهشت 94}
 46. چهارمین کنگره جراحی های کم تهاجمی و چاقی مرکز تحقیقات لاپاروسکوپی دانشگاه علوم پزشکی شیراز{اردیبهشت 94}
 47. اولین کنگره بین المللی و نهمین کنگره ملی انگل شناسی و بیماریهای انگلی ایران دانشگاه علوم پزشکی گیلان {اردیبهشت94 } 
 48. دومین کنگره بین المللی جراحی هیپوفیز و قاعده جمجمه دانشگاه علوم پزشکی ایران - تهران {اردیبهشت 94}
 

رزومه 94

 1. هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی – تهران { اسفند 94 }
 2. سومین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس – تهران { اسفند 94 }
 3. ارزیابی عملکرد مدیران – تهران { اسفند 94 }
 4. اولین سمینار کانسرهای گوارش بیمارستان فیروزگر-تهران {اسفند 94}
 5. اولین کنفرانس پدافند غیر عامل در علوم انسانی، علوم اجتماعی، اقتصاد، مدیریت و توسعه پایدار {اسفند 94 }
 6. اولین همایش ملی ادبیات کودک و نوجوان – کرمان واحد انار { اسفند 94}
 7. نخستین اجلاس ملی اقتصاد زیستی و زیست بازار ایران – تهران - پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک { بهمن 94}
 8. سومین کنفرانس بین المللی مکانیک جامدات تجربی دانشگاه علم و صنعت - تهران  {بهمن 94}
 9. اولین همایش سراسری مرگ و زندگی – تهران {بهمن 94}
 10. ششمین سمینار بین المللی حوادث ترافیکی – شیراز { بهمن 94 }
 11. پنجمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم – تهران {بهمن ماه 94 }
 12. همایش ملی فرهنگ ، گردشگری و هویت شهری – کرمان {بهمن ماه 94}
 13. نخستین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی زمین سالم،سازمان بسیج کشاورزی ومنابع طبیعی استان البرز{دی ماه 94}
 14. کنگره واکاوی آموزش پرستاری در ایران دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران{دی ماه 94}
 15. دومین همایش بین المللی مدیریت رسانه تهران{دی ماه 94}
 16. پنجمین کنگره سراسری پیشگیری از خطاهای پزشکی –دانشگاه علوم پزشکی لرستان {دی ماه 94}
 17. هشتمین کنگره انجمن علمی رادیو لوژی دهان، فک و صورت ایران{دی ماه 94}
 18. پنجمین کنفرانس تخصصی سلول های خورشیدی نانو ساختاری داشگاه صنعتی شریف {آذرماه94}
 19. اولین همایش کشوری دانشجویی بیماریهای نادر و ژنتیکی ایران – گلستان { آذر 94 }
 20. دوازدهمین همایش ملی علمی مهندسی مواد و متالورژی مشهد دانشگاه فردوسی{آذر 94}
 21. همایش ملی مدیریت کسب و کار ،کار آفرینی و توسعه پایدارمازندران ساری{آبان 94}
 22. همایش مدیریت نوین کسب و کار (فروش، تبلیغات و برندینگ){مهر ماه94}
 23. اولین کنگره ی سراسری موج سوم درمان های رفتاری-کاشان-{مهر ماه94}
 24. همایش داخلی چالش ها و راهکارهای  زیبا سازی فضای شهر سقز-کردستان سقز {مهر 94}
 25. سومین کنگره ی فناوری های نوین ازمایشگاهی-تهران {مهر94}
 26. دومین کنگره ی سکته های مغزی-تهران{مهر 94}
 27. همایش بین المللی میراث زبانی موزه ملی ایران- تهران {مهر 94}
 28. دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد ، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی- اردبیل  {مهر 94}
 29. دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی انرژی خورشیدی- تهران  {شهریور 94}
 30. همایش مدیریت در قرن 21- تهران {شهریور 94}
 31. اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی ، علوم تربیتی و آسیب شناسی- رفسنجان  {شهریور 94}
 32. همایش مدیریت کسب و کار خانوادگی- تهران{شهریور 94}
 33. دوازدهمین کنفرانس بین المللی رمزایران- گیلان{شهریور 94}
 34. ششمین دوره مسابقات ملی رباتیک - تبریز{مرداد 94}
 35. همایش بیست و دومین کنگره فیزیو لوژی و فارماکولوژی ایران – کاشان {شهریور 94}
 36. همایش ملی چابک سازی سازمانی {خرداد 94}
 37. نخستین همایش ملی سیستم های اطلاعاتی فراخوان مقاله {خرداد 94}
 38. فراخوان دومین همایش غشا و فرایند های غشایی – تهران { خرداد94}
 39. نخستین کنگره سراسری الکتروفیزیولوژی - تهران { اردیبهشت 94}
 40. اولین کنفرانس ملی فناوریهای نوین بتن - رشت { اردیبهشت 94}
 41. همایش ملی تالش شناسی - رشت { اردیبهشت 94}
 42. کنفرانس بین المللی مدیریت ، فرهنگ و توسعه اقتصادی- مشهد { اردیبهشت 94}
 43.   اولین همایش نکوداشت چهره های برتر علمی انجمن زیست شناسی  تهران {اردیبهشت 94}
 44. دومین همایش دانش آموختگان دانشگاه خوارزمی تهران {اردیبهشت 94 }
 45. اولین کنگره پژوهشی داخلی دانشگاه علوم پزشکی   دزفول - {اردیبهشت 94 }
 46. هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی  سنندج  {اردیبهشت 94}
 47. اولین همایش منطقه ای یافته های جدید کامپیوتری  گچساران  {اردیبهشت 94}
 48. نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی کشاورزی زابل - تهران {اردیبهشت 94}
 49. چهارمین کنگره جراحی های کم تهاجمی و چاقی - مرکز تحقیقات لاپاروسکوپی دانشگاه علوم پزشکی شیراز {اردیبهشت 94}
 50. اولین کنگره بین المللی و نهمین کنگره ملی انگل شناسی و بیماری های انگلی ایران - دانشگاه علوم پزشکی گیلان {اردیبهشت و خرداد 94}
 51. دومین کنگره بین المللی جراحی هیپوفیز و قاعده جمجمه دانشگاه علوم پزشکی ایران – تهرا\ن {اردیبهشت 94}

تا همایش

با انتخاب خدمات رایگان تا همایش میتوانید برگزاری همایش خود رو با کمترین هزینه و کیفیتی عالی به ما بسپارید.
تا همایش کنار شما خواهیم بود.

فرم ورود کاربران

تماس با ما

تلفن: 14-88146512
فکس: 88146509

همراه: 9121090125

 ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مدیریت: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

Scroll to top